LEADERSHIP

ชื่อรุ่น

LEADERSHIP รุ่นที่ 1 (LD01)

เปิดรับลงทะเบียน

01/01/2566 00:00 - 31/12/2566 23:59

ระยะเวลาเรียน

01/01/2566 00:00 - 31/12/2566 23:59

หมวดหมู่

Leadership

จำนวนบทเรียน

1 บทเรียน

การประเมินผล

ความคืบหน้าคอร์ส (Course Progress) มากกว่า 50%

ประกาศนียบัตร

ไม่มี

LEADERSHIP สร้างภาวะความเป็นผู้นำ ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง
ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี หลักสูตนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาเสริมสร้างทักษะภาวะความเป็นผู้นำของบุคลากร เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรในด้านการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงการแนะนำและการให้การยอมรับจากผู้ร่วมงาน
1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ที่สำคัญและหลักในการปฏิบัติ เพื่อการเป็นผู้นำในโลกยุคดิจิตัลที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการและนำไปสู่ความสำเร็จ
2. เพื่อเปิดมุมมองและสร้างทัศนคติเชิงบวก และเชิงรุก รวมถึงเข้าใจองค์ประกอบแห่งความสำเร็จของการเป็นผู้นำ
3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสไตล์ของผู้นำ เคารพความหลากหลายและปรับตัวรวมถึงวิธีการทำงานให้เหมาะสม
4. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศเชิงบวก สร้างแรงจูงใจและการกระตุ้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และทีมงานมีความสุข
                เข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 50% ขึ้นไป
              

ครูรัตนันท์ เกลียวปฏินนท์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อสร้างความสุขในการทำงานและความร่วมมือในองค์กร

ดูประวัติ

เว็บไซต์ WE LEARNPRO มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว